EJERSKIFTE


Ved ejerskifte, udfyld nedenstående oplysninger og tryk "Indsend oplysningerne".

For dødsbo oplyses bobestyrer, som ny ejer. Alternativ sendes en mail til regskab@sydmarken.dk

Herefter sendes en slutafregning til sælger og en aconto faktura for resten af perioden til den nye ejer.


På overtagelsesdato indtræder køber som medlem i Sydmarkens Vandværk med rettigheder og forpligtelser i henhold til selskabets vedtægter og regulativ, som kan findes på denne hjemmeside.

Vær opmærksom på, at slutafregninger kan have en ekspeditionstid på op til 2 uger.


OBS! Har sælger tilmeldt tidligere betalinger til vandværket via Betalingsservice, så husk at få slettet betalingsaftalen ved salg i banken.

Køber kan eventuelt tilmelde sig betalingsservice her på hjemmesiden.