Selvaflæsning af målere 2023

Sidste frist for aflæsning er 10 december 2023

 
 
 
 
 
 

Målernummer kan ses på kanten af måleren.

Kun hele tal aflæses, som eksemplet her er 594


OPLYSNINGER TIL FORBRUGERNE

Senest opdateret: 15. oktober 2023

Så er det igen tid til selvaflæsning af målere

I år skifter vi et antal målere til fjernaflæste og en mail/brev vil informere om måleren skal skiftes eller om den skal aflæses af forbrugeren.

Fristen for selvaflæsning er 10 december 2023.


Kyndeløse Strand Vandværk

Vi overtager forsyningen af Kyndeløse Strand den 1 januar 2024 og vandværket nedlægges. Vi byder vores nye forbrugere velkommen.


Vinterlukning af dit hus.

Skal huset vinterlukkes, så husk at kontrollere for utætheder i brønden, når der lukkes for vandet og udluft vandrørerne i huset for at undgå frostsprængninger. Sørg for at brønddækslet slutter helt tæt til omkring brøndkarmen.


Der er ingen PFAS i vores vand

Alle kan med ro i sindet drikke vores vand. Alle vandanalyser viser, at der ikke er fundet PFAS-forbindelser i vores drikkevand (læs mere under Vandkvalitet).


Driften på vandværket

Boring 1 (Ligustervej 2) kører normal drift.

Boring 2 (grønt fællesareal) normal drift.

Boring 3 (Brusagervej 2) kører normal drift.


Vagttelefonen

Vores vagttelefon har åben hver mandag og torsdag mellem kl. 17-19..

Ved behov for akut hjælp, så send os en SMS eller en mail til vagt@sydmarken.dk

VAGTTELEFON 2476 7404 mandag + torsdag kl. 17-19

Tilmelding til Betalingsservice

Vi skal passe på vores grundvand, for vi bor og lever oven på det.

Hent pixibogen ved at trykke på den glade gartner og læs den.